I Interflora er alle medeiere. Det betyr at hver enkelt butikk i høy grad selv bestemmer sortiment og utforming av foretningen. Denne uavhengigheten er viktig for oss, fordi vi da lettere kan skreddersy løsninger til kundene våre, og sette vårt eget særpreg på forretningen.

Interflora ligger helt i front i blomsterfaget trendmessig og faglig, og dette vil vi være en del av. Interflora avholder mesterskap hvert år. De beste fra distriktene samles til NM, hvor fra igjen den beste sendes til VM. Interflora har veldig mange av de beste blomsterdekoratørene i Norge!

Vi ønsker å tilby våre kunder muligheten til å sende blomster over hele landet og i verden forøvrig. Da er to ting viktige for oss: Det ene er at vi må være sikre på at blomstene som blir formidlet har en god kvalitet, og er av god faglig standard. Interflora stiller krav til medeiere om at de skal ligge på et falig høyt nivå, og at de har en ryddig økonomi. Det andre er at iv må være sikre på at blomstene kommer fram. Interflora har garanti på alt som blir levert. Dette er en trygghet både for oss og for dere.

For mer om Interflora: www.interflora.no